AcasăFashionOraşul Râșnov: Joi, 26.11.2020, de la ora 16.00, la sediul primăriei Râșnov...

Oraşul Râșnov: Joi, 26.11.2020, de la ora 16.00, la sediul primăriei Râșnov va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local

-

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

 2. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului al orașului Râșnov nr. 32/11.02.2020

 3. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 57/28.03.2019

 4. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea rectificării bugetului S.C. “ GOSCOM CETATEA RÂȘNOV “ S.A., pe anul 2019, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 56/28.03.2019

 5. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare de care beneficiază elevii unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Râșnov

 6. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea reducerii cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2019, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local, de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrative teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la data aprobării și până la 31.03.2021

 7. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prețurilor unitare la activitatea de deszăpezire și combaterea poleiului pe străzile din orașul Râșnov, pentru perioada 2020 – 2021

 8. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 32/23.03.1992 ( retranscris și actualizat sub nr. 18.923/21.12.2012), încheiat între orașul Râșnov și S.C. “ DIANTHA FARM” S.R.L., având drept obiect spațiul, în suprafață de 123,00 mp, cu destinația de “ farmacie “ , situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov

 9. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 202/19.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a aprobat repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public persoane între localitățile de pe traseul comun Râșnov – Cristian

 10. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea modificării și completării tarifelor de călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de operatorul de transport RATBV S.A., pe raza localității Râșnov și între localitățile Râșnov – Brașov și retur, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 199/19.12.2019

 11. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 201/19.02.2019 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe traseul Râșnov – Brașov

 12. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui nr. de 5 autorizații de transport persoane în regim taxi, vacante

 13. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea desemnării consilierilor locali care să facă parte din Comisiile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activități extrașcolare, pe raza orașului Râșnov

 14. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea desemnării consilierilor locali care să facă parte din Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activități extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov

 15. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea desfășurării de către S.C. “ GOSCOM CETATEA RÂȘNOV “ S.A. a serviciului de alimentare cu ap[ ;i canalizare , precum și a serviciului de salubrizare și deszăpezire, în condițiile art. 33, alin. 3 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare

 16. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al localității Râșnov, al imobilului înregistrat în INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI RÂȘNOV la poziția 796 sub denumirea de “CASTRU ROMAN ”, cu suprafața de 22.600 mp, ca urmare a identificării acestuia, în vederea înscrierii în evidențele de Carte Funciară

 17. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea atribuirii de denumire pentru calea de acces identificată în C.F. nr. 112791, a localității Râșnov, cu nr. cad. 112791 și care deservește imobilele situate pe această cale, prin extinderea străzii “ GREIERILOR ”

 18. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 de cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Drăguțu Dumitru

 19. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Drăguțu Ioan

 20. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Podașcă Marina

 21. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Drăguțu Ionuț

 22. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Dogariu Stelian Lilian

 23. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea P.U.Z. – referitor la: “Construire Locuințe”, din orașul Râșnov, strada Glăjerie – Râul Mare, F.N. jud. Brașov ( beneficiari Nicoară Aurel, Nicoară Mihaela Daniela, Benescu Iordana, Benghiac Petru, Benghiac Liliana, S.C. “DALIDEN CON” S.R.L, Ferțu Jenică, Ferțu Rodica Elena, Radu Costel, Radu Ana, Richards Ramona Claudia, Sandu Angelica, Sandu Vasile, Vieru Monica)

 24. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului zona Glăjerie, Râul Mare, F.N. orașul Râșnov, județul Brașov ( beneficiar COȘOVANU DANIEL ), referitor la “Construire Casă de Vacanță”

 25. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului zona Gării, F.N. orașul Râșnov, județul Brașov ( beneficiar S.C. BORD AUTO S.R.L. ), referitor la “Construire spații servicii și locuințe cuplate”

 26. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului zona Glăjerie, Râul Mare, F.N. orașul Râșnov, județul Brașov ( beneficiar S.C. ACVATIC TES S.R.L. ), referitor la “Construire Complex Turistic ”

 27. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea numirii membrilor comisiei special pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Râșnov

 28. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat, în domeniul public al orașului Râșnov, pentru completarea Anexei nr. 7, aprobată prin H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul Brașov, cu modificările și completările ulterioare

 29. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic și aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru “MODERNIZARE STRADA I.L. CARAGIALE ȘI CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA I.L. CARAGIALE, ORAȘ RÂȘNOV”

 30. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea modificării și completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 33/11.02.2020 prin care s-au aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința de Consiliul Local va fi transmisă LIVE pe pagina noastră de facebook.

Oraşul Râșnov

Lasă un răspuns

Must Read

A investit 400.000 de euro pentru a amenaja un adevărat regat...

0
În 2007, Ion Heltianu a decis să înceapă o afacere pe cont propriu într-un domeniu pe care îl cunoștea de la fir la păr...

Râşnov interbelic

Descoperă mai multe la Râșnoveanul ⓜ mapamond media

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura