Anuntam proprietarii terenurilor din Zona Glambocului si Zona Runc sa se prezinte pentru ridicarea titlurilor de proprietate din aceste zone.

Terenurile au fost inscrise si in Cartea Funciara (intabulate), prin urmare proprietarii nu se vor mai deplasa pe la alte institutii pentru intabularea acestora.

Titlurile de proprietate si extrasele de carte funciara corespunzatoare, se vor ridica de la sediul Primariei Orasului Rasnov, marți intre orele 14.00-16.30 si joi intre orele 9.00-12.00, in baza documentelor care dovedesc calitatea de proprietar/imputernicit/mostenitor/etc.

Lasă un răspuns