Restaurarea, conservarea şi valorificarea durabilă a Cetăţii Râşnov (incinta de vest) şi crearea infrastructurii conexe

0
772
???????????????????????????????

Primăria Oraşului Râşnov va implementa proiectul “Restaurarea, conservarea şi valorificarea durabilă a Cetăţii Râşnov (incinta de vest) şi crearea infrastructurii conexe”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiectul “Restaurarea, conservarea şi valorificarea durabilă a Cetăţii Râşnov (incinta de vest) şi crearea infrastructurii conexe”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat de Primăria Oraşului Râșnov și are o valoare de 16.004.094,84 lei conform contractului de finanţare Nr.95 / 30.06.2017, din care 15.237.465,98 lei reprezintă finanțare nerambursabilă .


Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect .
Obiectivul contractului îl constituie valorificarea Cetăţii Râşnov ca urmare a restaurării şi conservării Incintei de Vest, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creşterea numărului de vizitatori şi intensificarea activităţilor economice pe parcursul perioadei de implementare şi sustenabilitate.
Valorificarea durabilă a Cetăţii Râşnov – Incinta de vest implică intervenţii asupra spaţiilor construite şi neconstruite care să pregătească aceste spaţii pentru găzduirea unor funcţiuni diverse, compatibile cu monumentul istoric studiat şi care să valorifice potenţialul istoric, cultural, turistic şi educaţional al acestuia.

Activităţile proiectului vor cuprinde:
– Managementul de proiect – care va asigura buna desfăşurare şi implementare a proiectului;
– Publicitatea şi promovarea proiectului;
Derularea proiectului care va cuprinde:
– execuţia lucrărilor de restaurare, conservare şi dotarea obietivului;
– promovarea obiectivului de patrimoniu
Durata proiectului este 38 luni.
Impactul proiectului la nivelul localităţii / regiunii – obiectiv de patrimoniu cultural conservat, protejat sau restaurat şi creşterea numărului de vizitatori cu o rată anuală de 7 %.

 

http://www.bzb.ro/stire/restaurarea-conservarea-si-valorificarea-durabila-a-cetatii-rasnov-incinta-de-vest-si-crearea-infrastructurii-conexe-a115774

Lasă un răspuns